Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 2.4
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:50 - 9:35
3
9:50 - 10:35
4
10:45 - 11:30
5
11:40 - 12:25
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
Mon
NJZ
F
NJZ
JĎo
ŠJZ
Hv
ŠJZ
HBu
Ch
CHE
MMi
D
DĚJ
VPr
AJ1
Šj
AJ1
PKo
AJ2
PC1
IKT2
IKu
AJ1
PC2
IKT1
KVá
AJ2
Aj
KA2
PDu
F
FYZ
ZMa
Z
ZEM
KKn
Dív
Tv
TVD
PŠD
Tue
AJ2
Hv
AJ2
LKo
AJ1
PC2
IKT1
KVá
M
MAT
IČu
AJ2
PC1
IKT2
IKu
AJ1
Hv
MAT
IČu
AJ1
Z
ČJL
ZKu
AJ2
Hv
MAT
IČu
Bi
BIO
MDr
AJ2
Z
ČJL
ZKu
AJ1
Aj
KA1
PDu
Wed
AJ1
Nj
AJ1
PKo
AJ2
Aj
AJ2
LKo
AJ1
Aj
KA1
JOu
AJ2
Nj
KA2
PKo
F
MAT
IČu
Čj
ČJL
ZKu
NJZ
Nj
NJZ
JĎo
ŠJZ1
Šj
ŠJZ
HBu
ŠJZ2
Šj
ŠJZ
HBu
PC1
ZSV
ZKu
HV
Hv
HUV
JOu
VV
Vv
VÝV
THr
HV
Hv
HUV
JOu
VV
Vv
VÝV
THr
Thu
D
ZSV
ZKu
D
ČJL
ZKu
Čj
MAT
IČu
Ch
CHE
MMi
III.
FYZ
ZMa
AJ1
Aj
AJ1
PKo
AJ2
Šj
AJ2
LKo
D
DĚJ
VPr
Chl
Tv
TVH
JMc
Fri
Bi
BIO
MDr
Dív
Tv
TVD
PŠD
Chl
Tv1
TVH
JMc
NJZ
Nj
NJZ
JĎo
ŠJZ
Šj
ŠJZ
HBu
Čj
MAT
IČu
2p
Bil
L: BIO
MDr
1p
Chl
L: CHE
MMi
1p
Bil
S: BIO
MDr
2p
Chl
S: CHE
MMi
2p
Bil
L: BIO
MDr
1p
Chl
L: CHE
MMi
1p
Bil
S: BIO
MDr
2p
Chl
S: CHE
MMi
Powered by